Vrije dagen en vakanties

maandag 2 oktober 2023 facultatieve vrije dag

woensdag 11 oktober 2023 pedagogische studiedag
zaterdag 28 oktober tot zondag 5 november 2023 herfstvakantie
woensdag 29 november 2023 pedagogische studiedag

zaterdag 23 december 2023 tot zondag 7 januari 2024 kerstvakantie

maandag 29 januari 2024 pedagogische studiedag
zaterdag 10 februari tot zondag 18 februari 2024 krokusvakantie
vrijdag 8 maart 2024 facultatieve vrije dag
zaterdag 30 maart tot zondag 14 april 2024 paasvakantie
woensdag 1 mei Feest van de Arbeid
woensdag 8 mei 2024 pedagogische studiedag
donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag
vrijdag 10 mei 2024 brugdag
maandag 20 mei 2024 Pinkstermaandag
zaterdag 29 juni tot zondag 1 september 2024 zomervakantie