Leerlingenraad

“De leerlingenraad is er door en voor de leerlingen!”


Met deze quote willen wij kort de werking van onze leerlingenraad voorstellen. 


Waarom een leerlingenraad?

  • Bijdragen aan de positieve sfeer op school.
  • Spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.
  • Een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.


Wat doet een leerlingenraad?

  • Maandelijks vergaderen
  • Ideeën verzamelen / bespreken uit de eigen klas
  • Problemen bespreekbaar maken
  • Meehelpen op feesten of projecten
  • MOS (milieuzorg op school) ondersteunen
  • Aanspreekpunt zijn voor klasgenoten


Begin oktober ontwerpen de kandidaten affiches en voeren ze campagne. Nadien kiezen de leerlingen van de lagere school twee vertegenwoordigers per klas vanaf het derde leerjaar. Deze leerlingen komen minstens één keer per maand samen om voorstellen uit te brengen en te bespreken. We doen dit om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen. Tijdens de leerlingenraad worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Zo zijn er de voorbije jaren al enkele mooie initiatieven geweest zoals soep in de koude wintermaanden, speelgoed kiezen voor op de speelplaats,... 


De leerlingenraad organiseert daarnaast ook enkele projecten op onze school. Jaarlijks brengen we ‘de week tegen pesten’ en ‘dikketruiendag’ onder de aandacht van de andere leerlingen. Tot slot organiseren we ook nog twee projecten voor het goede doel. In december houden we een filmavond en voor de paasvakantie organiseren we de koffiestop.


In 2019 organiseerde de leerlingenraad ook de wetenschapsbattle op onze school. 

https://www.wetenschapsbattle.be/2019-overzicht/