Brengen en halen van leerlingen

Lagere school

Naar school brengen

In de kiss&ride-zone kan je je kind vlot laten uitstappen in de buurt van de schoolpoort. Daar wachten leerkrachten hen op, zodat ze veilig de school kunnen binnengaan.


Ophalen

De kinderen die met de fiets worden afgehaald, verlaten als eerste de school via de grote poort.

We vragen je gebruik te maken van de aangegeven parkings. De kinderen worden in rij begeleid naar de parking aan de Mariahal. Gelieve niet te parkeren aan de Noordervest.

Tenslotte vertrekken de overige rijen onder begeleiding van leerkrachten richting basiliek en Bouckaertstraat.

Kinderen die door de ouders worden afgehaald staan aan het zijpoortje.


Een hoopvolle dankjewel!
Het schoolteam en de ouderraad

Kleuterschool

Naar school brengen

Bij mooi weer:

 • De kleuters mogen samen met de ouders op de speelplaats komen.

 • De tassen van K1-K2-K3 worden in de gang onder de bank geplaatst. De tassen

  van K4-K5-K6 worden op de speelplaats op de afgesproken plaats gezet.

 • Als de bel gaat neem je als begeleider kort afscheid van je kleuter en je verlaat

  de school. Gelieve de poort af te sluiten.

Bij slecht weer:

 • De kleuters leggen de jassen en tassen in de zaal op de kast bij het juiste logo.

 • Ouders en grootouders nemen kort afscheid aan de deur.

 • De kleuters gaan spelen en de begeleiders verlaten de school.


Afhalen ‘s middags en ‘s avonds

 • Parkeren doe je op de parking van vzw JH ‘t Boemelke. Het is verboden te parkeren op de busparking voor de schoolpoort.
 • Bij het belsignaal (ook niet vroeger bij regenweer) komen de ouders op de speelplaats .
 • De ouders van de kleuters uit de klas van juf Wendy (5-jarigen) wachten hun kleuters op aan de trein (kleuters staan tegen de muur, bij regen in de zaal)
 • De ouders van de kleuters van juf Ilse wachten voor het speeltuig
 • De ouders van de kleuters van juf An-Sofie en juf Annelies plaatsen zich dicht bij de boom
 • De ouders van de kleuters uit de klas van juf Betty staan op de uitkijk voor het grote afdak achteraan.
 • De ouders van de kleuters van juf Els kunnen voor het verhoogje hun kleuter opwachten.

Wanneer de juf je opmerkt, stuurt ze de kleuter naar je toe. Haal dus zelf geen kinderen, zo ontstaat er alleen maar overbodige drukte.

MOGEN WIJ DE OUDERS VRAGEN STEEDS DE POORT AF TE SLUITEN BIJ HET BRENGEN VAN DE KLEUTERS!!!​​​​​​​


Een hoopvolle dankjewel!
Het schoolteam en de ouderraad