Brengen en halen van leerlingen

Lagere school

Naar school brengen

In de kiss&ride-zone kan je je kind vlot laten uitstappen in de buurt van de schoolpoort. Daar wachten leerkrachten hen op, zodat ze veilig de school kunnen binnengaan.

We willen erop wijzen dat leerlingen pas om half negen op school mogen aankomen. Vooraf is er namelijk geen toezicht.


Ophalen

Eerst vertrekken de kinderen die met de bus naar de naschoolse kinderopvang Baloe worden gebracht. De kinderen die met de fiets worden afgehaald, verlaten daarna de school via de grote poort.

Wie de kinderen komt ophalen met de wagen, parkeert op parking Spordel of parking Mariahal. We vragen je gebruik te maken van de aangegeven parkings en niet te parkeren aan de Noordervest. De kinderen worden door leerkrachten in rij begeleid via het voetpad langs de parking aan Spordel en Mariahal. Je mag je kind aan het voetpad uit de rij halen. De leerkrachten laten de kinderen niet alleen de parking op lopen.

Tenslotte vertrekken de overige rijen onder begeleiding van leerkrachten richting basiliek en Bouckaertstraat.

Kinderen die door de ouders worden afgehaald staan aan het zijpoortje.

Kun je uitzonderlijk niet tijdig aanwezig zijn? Verwittig dan de school. Je kan je kind dan afhalen in het secretariaat.

Een hoopvolle dankjewel!
Het schoolteam en de ouderraad

Kleuterschool

Naar school brengen

  • Je brengt je kind tot aan de schoolpoort. Daar wacht een juf hen op.


Afhalen ‘s middags en ‘s avonds

  • Parkeren doe je op de parking van vzw JH ‘t Boemelke. Het is verboden te parkeren op de busparking voor de schoolpoort.
  • Bij het belsignaal (ook niet vroeger bij regenweer) komen de ouders op de speelplaats .
  • De ouders van de kleuters uit de klas van juf Wendy A. (K5) wachten hun kleuters op aan de trein (kleuters staan tegen de muur, bij regen in de zaal)
  • De ouders van de kleuters van juf Ilse (K3) wachten voor het speeltuig
  • De ouders van de kleuters van juf An-Sofie en juf Annelies (K1 en K2 plaatsen zich dicht bij de boom
  • De ouders van de kleuters uit de klas van juf Betty (K4) staan op de uitkijk voor het grote afdak achteraan.
  • De ouders van de kleuters van juf Wendy (K6) kunnen voor het verhoogje hun kleuter opwachten.

Wanneer de juf je opmerkt, stuurt ze de kleuter naar je toe. Haal dus zelf geen kinderen, zo ontstaat er alleen maar overbodige drukte.

De poort wordt om veiligheidsredenen gesloten tijdens de schooldag.

Een hoopvolle dankjewel!
Het schoolteam en de ouderraad