Inschrijvingen opvang op school

16 april 2020

Let op! Vanaf 18 mei is inschrijven in de noodopvang van school verplicht! We doen er immers alles aan om de kinderen in veilige omstandigheden op te vangen. Dit kan enkel als we vooraf weten hoeveel kinderen in de opvang aanwezig zullen zijn.

Met dit formulier schrijft u uw kind in voor aanwezigheid op school tijdens de coronacrisis.

Wij bieden opvang volgens de richtlijnen van de overheid aan 3 groepen van GEZONDE leerlingen:
1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen.
2. Kinderen van wie beide ouders op verplaatsing werken, indien ze geen opvang vinden.
3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie, in overleg met het CLB en de ouders.