Een 'knikkerdoolhof' knutselen

18 maart 2020

Zoek een grote doos en wat rietjes (of takjes, stokjes...).

Maak een soort doolhof/parcours en lijm alles stevig vast. Laat de knikker erdoor rollen! 

Probeer je knikker, door met de doos te bewegen, via de goede weg naar de overkant te brengen.

Spannend :-).

Meer over onze klas