Controle gegevens

2 april 2020

Beste ouders,

Om ervoor te zorgen dat we steeds over de juiste gegevens beschikken, doen we tweemaal per jaar een controle. We vragen u om volgend fomulier nauwkeurig in te vullen.

INLICHTINGENFORMULIER BASISSCHOOL

Hartelijk dank