Brief paasvakantie

2 april 2020

Scherpenheuvel 2 april 2020

Beste ouders,

Wat een tijden beleven we vandaag! Het coronavirus bepaalt het doen en laten van ieder van ons. De druk op de gezinnen is groot. Velen onder jullie moeten werken van thuis uit, terwijl de kinderen thuis herhalingsopdrachten uitvoeren. Jullie hebben bergen verzet om de kinderen de nodige opvang te geven. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Jullie hebben dat ontzettend goed gedaan. Met zoveel solidariteit krijgen we het virus klein! Wij hopen dat ieder van jullie gespaard mag blijven van lijden en verdriet.

Ook voor ons, als school, is het een zoeken en proberen geweest. En je mag er zeker van zijn: we missen de kinderen! De leerkrachten hebben zich met hart en ziel ingezet om jullie kinderen via herhalingsopdrachten en plezierige challenges zo goed als mogelijk in een schools ritme te houden. Dat dit voor jullie niet altijd eenvoudig was, daar zijn we ons goed van bewust. We hebben via de vele beschikbare kanalen getracht contact met jullie kinderen te houden. Het deed deugd om eens een reactie terug te krijgen. Het was fijn om eens een gesprekje te hebben, een mailtje te krijgen, een whatsapp- of facebookberichtje te zien.

Nu staat de paasvakantie voor de deur. Dit moet voor de kinderen een echte vakantie zijn. Even alles loslaten. Ook dat is weer niet vanzelfsprekend. Voor ons zal het geen vakantie zijn zoals de andere. We scholen ons bij en treffen voorbereidingen voor de periode na de paasvakantie.

Wat zal er na de paasvakantie gebeuren? We kunnen het niet met zekerheid zeggen. Zoals jullie vast al gehoord hebben zijn er drie scenario’s. Het zou kunnen dat we na de paasvakantie de scholen opnieuw kunnen openen. In dat geval kunnen we nieuwe leerstof aanboren zoals we dat gewend zijn. In een tweede scenario gaan de scholen pas open in mei. Ook dan hebben we als opdracht om nieuwe leerstof aan te bieden. Dit kan niet met enkel bundeltjes. We zullen dan lesgeven op afstand. De kinderen moeten dan immers goede instructie en begeleiding krijgen. Jullie zullen vast wel gemerkt hebben dat dat niet eenvoudig is. Ook het begeleiden van herhalingsleerstof is niet vanzelfsprekend. We bereiden ons als school hier degelijk op voor.

Als de kinderen niet naar school mogen komen, dan komen wij via enkele kanalen tot bij jullie!

Via onze website ‘basisschoololv.be’ en via mail communiceren we belangrijke informatie die voor alle leerlingen en ouders geldt. Daarom is het uiterst belangrijk dat we over de juiste mailadressen van alle mama’s èn papa’s beschikken. De leerkrachten zullen jullie hierover bevragen.

Via ‘Questi voor ouders’ delen de leerkrachten documenten. Ze kunnen jullie via questi ook berichten sturen. Questi voor ouders is een beveiligd communicatiemiddel. Je ontvangt via mail hierover meer informatie. Ook hiervoor is het belangrijk dat de mailadressen juist zijn.

Nieuwe leerstof aanbieden doen we via ‘zoom’. Met dit middel kan de juf of meester lesgeven alsof de leerling of kleuter in de klas zit. De kinderen kunnen de juf zien, het ‘bord’,…

Sommigen van jullie kinderen hebben reeds een babbeltje gedaan met de juf of meester via zoom. Dat deed deugd. Ook daarvoor zullen we zoom gebruiken. De kinderen hebben daarom ofwel een laptop, ofwel een chromebook, ofwel een tablet, ofwel een ipad nodig. Beschik je daar niet over, laat het dan weten aan de juf of meester. We hebben vast en zeker een oplossing. Ook als je niet over een internetverbinding beschikt, kunnen we voor een oplossing zorgen.

Belangrijk om weten: de kinderen hebben leerplicht. Het is dus belangrijk dat ze aanwezig zijn tijdens de online lessen. Over de concrete afspraken en organisatie zullen we u binnenkort contacteren via mail en Questi voor ouders. Het zal immers belangrijk zijn om goed af te spreken. Het is immers voor jullie ook niet eenvoudig om dit in je gezin georganiseerd te krijgen. Zeker als er broers en zusjes zijn. We willen er dan ook alles aan doen om het voor jullie zo eenvoudig mogelijk te maken. We zorgen o.a. voor een duidelijke dag- en weekplanning.

Omwille van de voorbije lockdown, kunnen we geen rapport aanbieden. Het paasrapport vervalt. We kiezen ervoor om de kostbare tijd te gebruiken voor het aanleren van belangrijke leerstof, vaardigheden en attitudes. Toetsen zullen dan ook minder voorkomen. Het eerstvolgende rapport is het eindrapport. De leerkrachten geven jullie tussendoor via Questi voor ouders of via mail feedback hoe het met je kind gaat.

We hopen op een goede samenwerking. Wij gaan ervoor! En hopelijk zien we elkaar binnenkort terug op onze school.

Het schoolteam