Brief derde trimester

17 april 2020

Beste ouder,

Jij hebt een uitdagende periode achter de rug. Een lockdown beleven samen met de kinderen is niet vanzelfsprekend. We hopen van harte dat het goed gaat met jullie en dat jouw gezinsleden en familie in goede gezondheid verkeren. We willen je nogmaals bedanken voor alle inspanningen van de voorbije weken.

Zoals de veiligheidsraad ons meedeelde starten we maandag met het aanbieden van nieuwe leerstof. Dat is voor iedereen nieuw. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben geen ervaring met online lessen. We hebben dit dan ook grondig voorbereid. De leerkrachten zullen je via een brief inlichten over de manier waarop deze online lessen zullen doorgaan.

Omdat het om nieuwe leerstof gaat is het belangrijk dat alle kinderen van de lagere school de lessen volgen. Het gaat om preteaching: de nieuwe leerstof wordt aangeboden en ingeoefend, maar wordt later terug hernomen in een sneller tempo.

We zijn er ons van bewust dat leren op afstand heel wat inspanningen vraagt van jou als ouder. We hebben er dan ook alle begrip voor als iets niet lukt. Het is zeker niet de bedoeling dat je de rol van leerkracht overneemt. Kinderen kunnen hun vragen stellen aan de leerkracht. De leerkrachten zorgen voor filmpjes met uitleg en instructie. Natuurlijk zullen de kinderen u soms nodig hebben. Als er zich problemen voordoen, mag je steeds de leerkracht contacteren.

Voor leerlingen die niet beschikken over een tablet, Ipad ,laptop of internet binnen het gezin, hebben we oplossingen voorzien. Zo heeft iedereen gelijke kansen.

Alle materialen die de kinderen nodig hebben (werkschriften, boeken) worden door de leerkracht bij je thuis geleverd. Kinderen waarvoor we een laptop of chromebook voorzien hebben, krijgen die ook thuis geleverd. Alle leveringen zullen ten laatste maandag in de loop van de voormiddag afgewerkt zijn.

Op de website staat ook opnieuw een inschrijvingsformulier voor opvang op school. Net zoals voor de vakantie verzorgen we opvang voor de 3 groepen leerlingen die daar recht op hebben. Kinderen die naar de opvang komen volgen ook de lessen. Daarom is het handig als ze hun eigen tablet, Ipad of laptop meebrengen. Als dit niet mogelijk is, voorzien we op school een oplossing.

We hopen samen van deze uitzonderlijke periode een leerrijke en haalbare tijd te maken.

Hopelijk tot binnenkort.

Het schoolteam