Vijfde leerjaar A

In het vijfde leerjaar krijgt het 'leren leren' veel aandacht. In een gestructureerde stimulerende leeromgeving brengen wij kinderen met elkaar in verbinding. Samen op ontdekking in de wereld, wat een uitdaging!

Wim Waegemans

Meester vijfde leerjaar L5A
Op een veilig, gezellig plekje kom je makkelijker tot leren!