Leerlingenraad

Op vrijdag 6 oktober 2006 werd in onze school de eerste leerlingenraad verkozen. Er werden 16 raadsleden verkozen, twee van elke klas. (Uitgezonderd de leerlingen van de eerste graad.)

De raadsleden brengen verslag uit in de klas en krijgen de opdracht om een ideeënbox te plaatsen. De week voor een vergadering van de leerlingenraad wordt de box leeggemaakt en worden de voorstellen van de kinderen in de klas besproken. De gekozen voorstellen worden verder behandeld in de leerlingenraad.

Eén keer om de twee maanden komen ze samen met de directeur of zijn afgevaardigde om te praten over alles wat de leerlingen aanbelangt en interesseert in verband met de school.

Enkele initiatieven uit de leerlingenraad zijn soep op school, klok op de speelplaats, afspraken tijdens het middageten, nieuwe woordenboeken, schaken op school, voetbaldoelen op de speelplaats, aangename refter,... 

De verkiezing van de nieuwe leerlingenraad gaat door op vrijdag 28 september 2018 !