Opzoeknaarschatten

Welkom

               

Beste ouders

 

Hartelijk welkom bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Het is fijn dat jullie voor onze school kiezen! Maar het is als directeur even bijzonder om te kunnen rekenen op een enthousiast team dat van dit schooljaar weer een leuke tijd wil maken voor alle kinderen.

Ook dit jaar starten we met verschillende belangrijke vernieuwingen. Ze zullen in de loop van de volgende maanden en schooljaren hun weg vinden naar de klasvloer.

Een aantal pijlers lichten we kort toe:

STEM
(Science, Technology, Engineering en Mathematics) is een letterwoord om de domeinen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde samen te vatten in één herkenbaar begrip. Kinderen zijn geboren onderzoekers: ze zijn erin gespecialiseerd om hun wereld voortudrend te exploreren. STEM erkent deze natuurlijke drijfveer en begeleidt hen naar verdieping.
Ons onderwijs moet jongens en meisjes de toegang tot deze gebieden geven. Maar vooral hun passie en talenten aanwakkeren en hen de goesting geven om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

ZILL
Het nieuwe leerplanconcept voor het katholieke basisonderwijs is in volle ontwikkeling.
In de katholieke basisschool werken we vanuit de ervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. De kinderen die ons worden toevertrouwd treden in relatie met medemensen, met de samenleving en de wereld. We willen dat ze die wereld onbevangen tegemoet treden, dat ze ervan genieten, er met de nodige kritsche zin om te reflecteren en er op een verantwoorde wijze mee zorg voor dragen.
Na goedkeuring door de inspectie vervangt het leerplanconcept alle bestaande leerplannen en zijn alle vrije scholen in Vlaanderen verplicht ermee te werken.
Onze scholen krijgen drie jaar de tijd om in te stappen. De uiterste instapdatum is 1 september 2020.

WISKUNDE
De lagere school zet haar zoektocht verder naar een nieuwe wiskundehandleiding. Doorheen het werken met verschillende handleidingen hopen we de beste keuze te maken.

ERFGOED
De vijftigste verjaardagvan het overlijden van streekgenoot, Ernest Claes, gaat niet ongemerkt voorbij. We brengen onze kinderen in contact met die stuk cultureel erfgoed. De apotheose hiervan wordt ons schoolfeest op zondag 17 juni. Noteer het nu reeds met stip in je agenda.

Ook dit schooljaar zijn weer anderstalige nieuwkomers op school. De overheid geeft onze extra middelen zodat we voor een goede omkadering kunnen zorgen voor alle kinderen.

HET NIEUWE JAARTHEMA voor schooljaar 2017-2018 wordt "Op zoek naar schatten!"

Het belooft weer een druk maar vooral boeiend schooljaar te worden! Wij danken jullie voor het vertrouwen in onze school. Namens het voltallige team wens ik ieder een mooi schooljaar: samen leven, leren, werken en spelen.

Danny Van Gelder
Directeur OLV-Basisschool Scherpenheuvel